Danh mục sản phẩm
Tuyển dụng
1. Nhân viên bán hàng (2 nhân viên)
Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm cơ bản về mặc hàng điện tử (điện thoại, linh kiện,.....)
- Trung thực, thật thà, ưu tiên sinh viên
- Biết cơ bản về máy tính (microsof office)
- Hồ sơ đầy đủ (công chứng)
Quyền lợi:
- Thu nhập cao: lương cứng + %bán hàng (trao đổi kỷ khi phỏng vấn)
2. Nhân viên sửa chữa (2 nhân viên)
Yêu cầu:
-
Có kinh nghiệm cơ bản về mặc hàng điện tử (điện thoại, linh kiện,.....)
-
Trung thực, thật thà, ưu tiên sinh viên- Biết cơ bản về máy tính (microsof office)
- Hồ sơ đầy đủ (công chứng)
- Biết sữa chữa cơ bản các dòng điện tử
.....
Quyền lợi:
- Thu nhập cao: lương cứng (trao đổi kỷ khi phỏng vấn)
3. Nhân viên Giao Hàng (2 nhân viên)
Yêu cầu:
- Có xe máy đi lại
- Biết đường thành phố
- Trung thực, thật thà,cẩn thận,....
- Hồ sơ đầy đủ (công chứng)
Quyền lợi:
- Hỗ trợ xăng xe đi lại
- Bao ăn ở lại
- Thu nhập ổn định: lương cứng (trao đổi kỷ khi phỏng vấn)