Hiển thị một kết quả duy nhất

samsung

Vỏ Samsung

1,000,000
1,600,000
2,500,000
1,500,000

samsung

Vỏ SamsungA

2,000,000